$35

$80

ប្រម៉ូសិនមានរយៈពេលកំណត់

Hours
Minutes
Seconds

បំពេញព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បី
ធ្វើការ​​កម្មង់ទំនិញ

ព័ត៌មានអតិថិជន:

ការទូទាត់ប្រាក់:

Tips:
លោកអ្នកនឹងអស់ក្ដីបារម្មណ៍ក្នុងការបញ្ជាទិញ ពីព្រោះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសេវាកម្មទូទាត់បង់ប្រាក់ពេលទំនិញមកដល់ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញតាមព័ត៌មានខាងលើ ហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាទិញបានដោយជោគជ័យដោយគ្រាន់តែចុចនៅលើ “កម្មង់ទិញឥលូវនេះ”។
ចំណាំ:
1.ខាងយើងនឹងទំនាក់ទំនងដើម្បីបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកក្នុងចន្លោះរយះពេល 12 ម៉ោង។
2.បន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញអ្នកត្រូវរង់ចាំ 1-3 ថ្ងៃ។ សូមអធ្យាស្រ័យ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ!

Frequently Asked Questions

👉 វាធ្វើពីកម្ទិចមាសថៃ ដែលជាប់ទឹកបានយូ មិនខ្មៅ មិនរោល ឬរម៉ាស់ស្បែកនោះទេ

👉 វាមិនមែនជាផ្លាកទីន ឬក៏មាសនោះទេ ព្រោះថាមាស ឬផ្លាកទីនមិនអាចទិញក្នុងតំលៃនេះបានទេ, វាធ្វើពីកម្ទិចមាសថៃ ដែលជាប់ទឹកបានយូ មិនខ្មៅ មិនរោល ឬរម៉ាស់ស្បែកនោះទេ ហើយអ្វីដែលយើងចង់បាន គឺជាប់ទឹកបានយូ សំខាន់លក់ប្តូម៉ូតបាន ដោយខាតឈ្នួលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។

👉 ងាយៗនោះទេ! លោកអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់ពី គីឡូ កំពស់ ខាងយើងនឹងដាក់ឲ្យត្រូវដៃរបស់លោកអ្នក តែថាប្រាប់ហើយមិនត្រូវទៀត ខាងយើងនឹងប្តូវលេខថ្មីជូនដោយគ្មានសំនួរ

👉 ទីតាំងនៅម្តុំផ្សារទួលពង្រ រាជធានីភ្នំពេញ, ចង់ជាវដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បាន តែប្រសិនបើលោកអ្នកជាប់រវល់ ឬនៅឆ្ងាយនោះអាចឲ្យខាងយើងធ្វើការដឹកជញ្ជូនឲ្យបាន ទូទាក់ប្រាក់ពេលទទួលបានទំនិញ

Terms of Service Privacy Policy

epstore24.com © 2023 - All Rights Reserved

This site is not a part of TikTok, Inc. or TikTok.com, nor is it sponsored or endorsed by TikTok. TikTok is a trademark of TikTok, Inc

Thank you and enjoy!